dlaczegopolska.pl - Twoja przestrzeń nieograniczonych możliwości

Rozwód bez orzekania o winie - kiedy jest możliwy?

Antonina Wysocka 2023-12-22 0 komentarzy
Rozwód bez orzekania o winie - kiedy jest możliwy?

Osoby, które chcą się rozwieść, mogą skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, z której ofertą można zapoznać się poprzez stronę internetową noriet.pl. Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy przede wszystkim wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do rozstania i nie chcą przedłużać niepotzebnie całego procesu. Decyzja sądu uzyskiwana jest wtedy szybciej, niż ma to miejsce w sprawach, w których zostaje orzeczona wina jednego ze współmałżonków.

Aby sąd nie musiał wskazywać osoby winnej za rozpad związku małżeńskiego, obydwoje małżonkowie nie mogą żądać obarczenia odpowiedzialnością drugiej strony za zaistniałą sytuację. Strony muszą się także porozumieć co do podziału majątku, opieki nad dziećmi, świadczeń alimentacyjnych. Co istotne, alimentów może żądać jedna ze stron, która po rozwodzie znajdzie się w niedostatku i nie będzie mogła utrzymać się ze swoich środków.

Aby postępowanie sądowe mogło być w ogóle prowadzone, wcześniej trzeba złożyć wszelkie niezbędne dokumenty. Do pozwu załączyć należy między innymi skrócony odpis aktu małżeństwa czy pisemne uzasadnienie decyzji o rozstaniu. Konieczne jest także uiszczenie opłaty sądowej.

Jeżeli małżonkowie wyrażą żądanie rozwodu bez orzekania o winie, mogą liczyć na to, że cała procedura będzie trwała o wiele krócej - decyzję sądu można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Takie zakończenie małżeństwa może okazać się też dobre dla dzieci - zaoszczędzi im to dalszych traum. Małoletni nie będą musieli uczestniczyć w dalszym konflikcie rodziców.

Skomentuj wpis